διατεθρυλλημένα

διατεθρυλλημένα
διαθρυλέω
spread abroad
perf part mp neut nom/voc/acc pl
διατεθρυλλημένᾱ , διαθρυλέω
spread abroad
perf part mp fem nom/voc/acc dual
διατεθρυλλημένᾱ , διαθρυλέω
spread abroad
perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”